TiPTiG Cladding System

Claddingsystemet

TiPTiG-sveiseautomatiseringen for påleggssveising av rør innvendig og utvendig i vertikal og horisontal stilling.

TiPTiG Claddingsystem

Egnet for KD/HD-teknologi


Beskrivelse av sveisemetode

TiPTiG DV system KD/HD brukes til å generere trådelektrodens lineære, kontinuerlige, trinnløst justerbare bevegelse fremover. Samtidig blir denne bevegelsen overlagret av en ytterligere fremover- og bakoverbevegelse av trådelektroden.

Dette danner en kinetisk energi som beveger smeltebadet prosessikkert og dynamisk. Ved hjelp av en ekstra strømkilde blir trådelektroden forvarmet gjennom motstandsoppvarmingen mens trådelektroden berører smeltebadet.

TiPTiG Cladding System
TiPTiG Cladding System
TiPTiG Cladding System
Komponenter

Claddingsystemets komponenter

 • TiPTiG Beckhoff-styring PLC Control med følgende funksjoner og programmer: Innvendig og utvendig cladding, konus- og boardcladding
 • Stabil stålkonstruksjon for opptak av samtlige komponenter
 • TiPTiG lineærføring med trapesspindel, X-akse planetdrev motor 20 Nm, arbeidsområde: 1300 mm
 • TiPTiG lineærføring med trapesspindel, Z-akse planetdrev motor 20 Nm, arbeidsområde: 1300 mm
 • TiPTiG presisjonssleide med lineærføring, arbeidsområde: 100 mm OSC-oscillasjon trinnmotor 20 Nm
 • TiPTiG holder for automatbrenner med kryssleide X-Y-Z-akse for finjustering
 • TiPTiG slangepakke TiG 500iDC/160HW, 3,0 m forbindelse TIG500iDC/160HW med TiPTiG DV
 • TiPTiG TIG 500iDC/160HW, TIG anlegg med integrert HD strømkilde versjon automasjon
 • TiPTiG automasjon HD DV system nytt
 • TiPTiG AUT versjon "1-1" fjernkontroll, 5,0 m kabel
 • TiPTiG HW claddingbrenner HDMT"
 • TiPTiG reservedelsboks stor HDMT Jumbo gasslinse
 • TiPTiG encoder og encoderkabel, 5,0 m
 • TiPTiG jordforbindelse
 • TiPTiG svinginnretning for brenner
 • TiPTiG dreiebord 2,0 t
Bruksområder

Bruksområder

 • TIG likestrøm for varmtrådanvendelser:
  • Påleggssveising (cladding) av rør innvendig og utvendig i vertikal og horisontal posisjon
Materialer

Materialer for varmtrådanvendelser

lavlegerte, middels legerte, høylegerte materialer; alloy-, duplex-, super duplex-, kobber-, inconel- og titankvaliteter, stellitt, hardpåleggingsmaterialer Dur 350, 500, 600

Fordeler med metoden

Fordeler med metoden

 • HDMT-teknologi
 • Universell sveiseautomatisering for alle buttsveisanvendelser
 • Kompakt anlegg
 • Enkel styring med samtlige kontrollmuligheter
 • Mulig å gripe inn med fjernkontroll mens sveising pågår
 • Lagring av sveiseparameter
 • AVC, AEA, OSC regulering
 • Sveising med parameterkombinasjon i alle posisjoner
 • Avsmeltingseffekt opptil 5,5 kg/t
 • Lave strekningsenergier
 • Miljøvennlig sveising som gir mindre plager hos sveisere, spruter ikke, svært lite utslipp, ingen støy fremkalt av lysbuer

Eksempler på bruk