TiPTiG Kontakt

Impressum


Opphavsretten

Innhold og verk på dissene sidene som er opprettet av nettsideoperatørene, er beskyttet av Den tyske åndsverkloven. Det skal gis skriftlig samtykke av den respektive opphavsmannen når det gjelder mangfoldiggjøring, bearbeiding, distribusjon og enhver utnyttelse utenfor åndsverklovens grenser. Nedlasting og kopiering av denne siden er kun tillatt til privat bruk og ikke til kommersiell bruk. Hvis det ikke er operatøren som har opprettet innholdet i denne siden, skal det følges tredjemanns opphavsrett. Først og fremst skal innholdet fra tredjemann merkes. Skulle du likevel bli oppmerksom på en overtredelse av opphavsretten, ber vi om at du varsler om det. Hvis en overtredelse av loven skulle bli kjent, vil vi umiddelbart fjerne det respektive innholdet.

Ansvar for innholdet

Innholdet i våre sider ble nøye opprettet. Vi fraskriver oss imidlertid ethvert ansvar for at innholdet er korrekt, fullstendig og oppdatert. Som tilbyder av tjenester er vi i henhold til Den tyske telemedialoven (TMG) § 7 første ledd ansvarlige for egne innhold på denne siden i henhold til generell lovgivning. Som tilbyder av tjenester er vi i henhold til Den tyske telemedialoven (TMG) §§ 8 til 10 ikke forpliktet til å overvåke overført informasjon eller ekstern informasjon som er lagret, eller etterforske forhold som hentyder på handlinger som er i strid med loven. Plikten til å fjerne eller sperre bruken av informasjon i henhold til generell lovgivning forblir uberørt. Vi kan imidlertid ikke gjøres ansvarlige før vi er blitt kjent med et konkret lovbrudd. Hvis en tilsvarende overtredelse av loven skulle bli kjent, vil vi umiddelbart fjerne dette innholdet.

Lenkeansvar

Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne nettsider fra tredjeparter uten at vi kan påvirke innholdet på disse nettsidene. Av den grunn er det ikke mulig for oss å ta ansvar for dette eksterne innholdet. Det er alltid den enkelte tilbyderen eller operatøren av de sidene det lenkes til, som er ansvarlig for innholdet på disse sidene. Sidene det lenkes til, ble kontrollert med tanke på mulige lovbrudd på lenketidspunktet. Det ble ikke funnet innhold i strid med loven på lenketidspunktet. Det kan ikke forventes en permanent kontroll av innholdet i sidene det lenkes til uten at det foreligger konkrete holdepunkter for at loven ble brutt. Hvis det skulle bli kjent at loven ble brutt, vil vi umiddelbart fjerne de respektive lenkene.

TiPTiG europe GmbH

Zum Erlenbruch 7-9
15366 Neuenhagen - Germany

Tel.: +49 (0)3342-15 78 370
Fax: +49 (0)3342-15 78 371
info@tiptig-europe.eu
www.tiptig-europe.eu


USt.-IDNr.: DE 299963747

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Ralf Schmidt

Amtsgericht:
Frankfurt (Oder), HRB15367 FF

St.-Nr. 064/121/04704

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Ralf Schmidt (Anschrift wie oben)