TiPTiG Unternehmen

Finansiering


Oversikt over finansieringsmulighetene

Leie: Et godt alternativ ved kortsiktig behov.
Leiekjøp: En gunstig finansieringsmodell med umiddelbar eiendomsoverføring.
Leasing: Et skatteoptimert finansieringsprogram.

Ta vare på likviditeten, forbli fleksibel – moderne finansiering som nøkkelen til suksess.
Enkel, rask og pålitelig.


Moderne finansiering

Det å lykkes med en virksomhet innebærer i dag å yte topp tjenester på en rask og fleksibel måte. Det må ikke være dyrt å ta i bruk alle produksjonsapparater og -anlegg som trengs.

Alle våre kunder får et godt alternativ fremfor å kjøpe dyrt. Tidsbegrenset bruk eller smart finansiering gjør det mulig å utføre og lykkes med store oppdrag. I dag er det ikke lenger aktuelt å foreta kjøp med ufleksibel binding av egenkapital eller finansiering via fast bankforbindelse. Hvis du starter ny virksomhet eller hvis det dreier seg om oppdrag utenom det vanlige, sørger vi for at du blir startklar med det samme uten kompliserte investeringer eller formaliteter.

Som partner med bransjeerfaring vil vi sammen med deg utvikle individuelle finansieringsmuligheter for egnete anlegg. Vi gir veiledning når det gjelder tekniske krav for dine oppdrag, vi optimaliserer produksjonsprosessen der dette er mulig, og stiller alle nødvendige apparatene til disposisjon. Vi har en leiepark med avansert teknisk utstyr og over ti års erfaring når det gjelder samarbeidet med våre leasing- og leiekjøpspartnere. Dette er vår styrke og en klar fordel når vi leter etter en teknisk optimal løsning med minst mulig binding av kapital.

 • Leie

  +

  Den raske løsningen: Du vil få det passende anlegget som finnes i leieparken, i bare én dag eller i opptil tolv måneder.

  Leiekontrakter blir inngått i henhold til våre alminnelige leie- og forretningsbetingelser. Leien beregnes per kalenderdag og faktureres på forskudd per måned. Vi beregner en klargjøringsgebyr, rengjøring samt lovpålagt sikkerhetsteknisk kontroll når leien er avsluttet. Hvis du ønsker det, kan du forsikre apparatet mot en liten egenandel slik at du slipper finansiell risiko ved tap eller skade. Hvis det blir aktuelt for deg å leie apparater på en jevnlig basis, vil vi beregne leien på bakgrunn av individuelle vilkår. Dersom du skulle finne ut at et bestemt apparat er et godt supplement til maskinparken på lang sikt, har du mulighet til å kjøpe dette apparatet når som helst. Avdraget som allerede er betalt, kan telle med når kjøpsprisen beregnes.


  Leien egner seg best til:

  kortsiktig innsats av spesielle apparater
  å ivareta topper i oppdragsmengden

 • Leiekjøp

  +

  Denne gunstige finansieringsmuligheten realiserer vi sammen med våre partnere som vi har hatt et godt og langt samarbeid med.

  Våre teknikere vil informere deg om apparatkonfigurasjonene. Vi vil finne den rette finansieringspartneren for dine behov. Du bestemmer selv løpetiden og dermed størrelsen på de månedlige avdragene. Hele merverdiavgiften som påfaller på kontrakten, skal betales ved kontraktens start. Apparatene går umiddelbart over til dine anleggsmidler. Våre leiekjøpstilbud er alltid forbeholdt samtykke i kontrakten fra leiekjøpsselskapet.


  Leiekjøp er mest hensiktsmessig hvis:

  likviditeten ikke skal belastes
  anleggene skal forbli i bedriften

 • Leasing

  +

  I motsetning til leiekjøpet tilbyr leasing attraktive muligheter når der gjelder løpetiden. Disse ligger på mellom 40 % og 90 % av de lovpålagte regler om avskrivning i Tyskland.

  Spesielt interessant: Leasingratene kan avsettes skattemessig i sin helhet som driftsutgifter. For hvert enkelt tilfelle der det blir aktuelt med leasing, blir det mulig å sammenligne vilkårene partnerne våre opererer med. På denne måten kan du velge den passende leasingpakken uten at det plutselig oppstår uforutsette kostnader. Det er mulig å overta apparatene etter endt leasingperiode. I motsetning til leiekjøpet forblir eiendommen hos leasingselskapet. Også her har vi samarbeidet med erfarne partnere i flere år. Omsetningen av kontrakt er forbeholdt samtykke fra leasingpartneren.


  Vi anbefaler leasing hvis:

  apparatene skal brukes langsiktig
  det er skattemessige aspekter som spiller en rolle
  det trengs stor fleksibilitet ved utformingen av kontrakten

Ved spørsmål rundt finansieringsmulighetene står vi alltid til disposisjon for en personlig samtale.
Ta kontakt med oss.

TiPTiG europe GmbH

Zum Erlenbruch 7-9
15366 Neuenhagen - Germany

Tel.: +49 (0)3342-15 78 370
Fax: +49 (0)3342-15 78 371
info@tiptig-europe.eu