TiPTiG Automation System

Automasjonssystemet

Den universelle TiPTiG-sveiseautomatiseringen er det rette valget for alle buttsveisanvendelser.

TiPTiG Automation System

Egnet for KD/HD-teknologi


Beskrivelse av sveisemetode

TiPTiG DV system KD/HD brukes til å generere trådelektrodens lineære, kontinuerlige, trinnløst justerbare bevegelse fremover. Samtidig blir denne bevegelsen overlagret av en ytterligere fremover- og bakoverbevegelse av trådelektroden.

Dette danner en kinetisk energi som beveger smeltebadet prosessikkert og dynamisk. Ved hjelp av en ekstra strømkilde blir trådelektroden forvarmet gjennom motstandsoppvarmingen mens trådelektroden berører smeltebadet.

TiPTiG Hand System
TiPTiG Hand System
Komponenter

Automasjonssystemets komponenter

 • TiPTiG Beckhoff-styring med følgende sveisefunksjoner og programmer: buttsveis av rør, forbindelse flens-rør, rør-rørbue, innvendig og utvendig cladding
 • Stabil basiskonstruksjon av aluminiumsprofiler for opptak av samtlige komponenter, leveres bevegelig eller med justerbare føtter
 • TiPTiG lineærføring med trapesspindel, til X-Y-Z-akse planetdrev motor 20 Nm hver
 • TiPTiG presisjonssleide med lineærføring, arbeidsområde: 200 mm OSC-oscillasjon trinnmotor 2 Nm
 • TiPTiG holder for automatbrenner med kryssleide X-Y-Z-akse for finjustering
 • TiPTiG slangepakke TiG 500iDC/160HW, 3,0 m forbindelse TIG500iDC/160HW med TiPTiG DV
 • TiPTiG TIG 500iDC/160HW, TIG anlegg med integrert HD strømkilde versjon automasjon
 • TiPTiG automasjon HD DV system nytt
 • TiPTiG AUT versjon "1-1" fjernkontroll, 5,0 m kabel
 • TiPTiG HW automatbrenner AUT 41OS "B", 4,25 m
 • TiPTiG reservedelsboks stor AUT 410-S-"B"
 • TiPTiG encoder og encoderkabel, 15,0 m
 • TiPTiG jordingskabel 4,0 m
 • TiPTiG svinginnretning for brenner
 • TiPTiG dreiebord
Bruksområder

Bruksområder

 • TIG vekselstrøm for kaldtrådanvendelser:
  • Smeltesveising rør-rør, rør-flens
 • TIG likestrøm for varmtrådanvendelser:
  • Smeltesveising rør-rør, rør-flens
  • Påleggssveising (cladding) av rør innvendig og utvendig
Materialer

Materialer for varmtrådanvendelser

lavlegerte, middels legerte, høylegerte materialer; alloy-, duplex-, super duplex-, kobber-, inconel- og titankvaliteter, stellitt, høyt varmefaste og galvaniserte materialer

Fordeler med metoden

Fordeler med metoden

 • HDMT-teknologi
 • Universell sveiseautomatisering for alle buttsveisanvendelser
 • Kompakt anlegg
 • Enkel styring med samtlige kontrollmuligheter
 • Mulig å gripe inn med fjernkontroll mens sveising pågår
 • Lagring av sveiseparameter
 • AVC, AEA, OSC regulering
 • Sveising med parameterkombinasjon i alle posisjoner
 • Enkel bearbeiding av alle sveisbare materialer
 • Avsmeltingseffekt opptil 5,5 kg/t
 • Lave strekningsenergier
 • Miljøvennlig sveising som gir mindre plager hos sveisere, spruter ikke, svært lite utslipp, ingen støy fremkalt av lysbuer
 • Mulig med teknologier for sveising i trange spalter
 • Innsparinger ved forberedende sømbehandling pga. mindre åpningsvinkler, dermed kortere sveisetider

Eksempler på bruk