TiPTiG Kontakt

Impressum


Personvern

Denne personvernerklæringen informerer brukerne om type, omfang og formål med innsamling og behandling av personopplysninger gjennom den ansvarlige leverandøren TiPTiG europe GmbH · Zum Erlenbruch 7-9 · 15366 Neuenhagen · Tyskland på dette nettstedet. Det juridiske grunnlaget danner Den tyske personvernloven (BDSG) og Den tyske telemedialoven (TMG).


 • Personvern

  +

  Bruken av denne nettsiden er som regel mulig uten angivelse av personopplysninger. Dersom det registreres personopplysninger (for eksempel navn, adresse og e-postadresse) på våre sider, skjer dette, så langt det er mulig, på frivillig basis. Disse opplysningene blir ikke videresendt til tredjeparter uten at det foreligger samtykke fra deg. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dataoverføring via Internett (for eksempel ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. Det er ikke mulig å beskytte dataene fullstendig mot uautorisert tilgang fra tredjeparter. Bruken av publiserte kontaktdata som nevnes i forbindelse med opplysningsplikten i impressum blir uttrykkelig forbudt dersom de brukes av tredjeparter til oversending av ikke-rekvirert reklame eller informasjonsmateriell.

 • Kontakt

  +

  Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

 • Inkludere tjenester og innhold fra tredjeparter

  +

  Det er mulig at det inkluderes innhold fra tredjeparter i dette onlinetilbudet, for eksempel YouTube-videoer, kart fra Google Maps, RSS-feeds eller bilder fra andre nettsider. Dette forutsetter alltid at de som tilbyr dette innholdet (i det følgende kalt «Tredjepartsleverandør»), ivaretar brukernes IP-adresse. Dette fordi leverandørene trenger IP-adressen for å sende innholdet til nettleseren hos den enkelte brukeren. IP-adressen er derfor nødvendig for å kunne vise dette innholdet. Vi prøver så godt vi kan å bare bruke innhold fra leverandører som bruker IP-adressen kun til levering av dette innholdet. Vi har imidlertid ikke innflytelse på tredjepartsleverandørens bruk av IP-adressen til statistiske formål eller andre formål. Brukerne vil få nærmere opplysninger dersom disse er kjent for oss.

 • Sosiale plugins fra sosiale nettverk

  +

  På vårt nettsted bruker vi såkalte sosiale plugins fra de sosiale nettverkene Facebook, Twitter, Xing, YouTube og LinkedIn. Hvis du kaller opp en nettside fra vårt nettsted med den type plugin, vil nettleseren din bygge opp en direkte forbindelse med serverne til de sosiale nettverkene. Innholdet i plugins overføres fra de sosiale nettverkene direkte til din nettleser, mens nettleseren integrerer innholdet i nettsiden. Gjennom integreringen av plugins får de sosiale nettverkene informasjon om at du har kalt opp den respektive siden på vårt nettsted. Hvis du for eksempel er logget inn på et sosialt nettverk, kan dette nettverket tilordne dette besøket din nettverkskonto. Hvis du interagerer med plugins, for eksempel ved å trykke på «Liker»-knappen eller skrive en kommentar, sendes den aktuelle informasjonen fra din nettleser til det sosiale nettverket der den lagres.

 • Google Analytics

  +

  Dette tilbudet bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste til Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler, såkalte «cookies», det vil si tekstfiler som lagres på brukernes datamaskiner og som gjør det mulig å analysere bruken av nettstedet. Informasjonskapslene genererer informasjon om bruken av dette nettstedet gjennom brukerne og sender denne informasjonen som regel til en av Googles servere i USA der den lagres.

  Ved aktivering av IP-anonymisering på dette nettstedet blir Google-brukernes IP-adresse avkortet innenfor Den europeiske unions medlemsstater eller innenfor andre land som er med i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Den fulle IP-adressen sendes kun unntaksvis til en av Googles servere i USA der den så avkortes. IP-anonymiseringen er aktivert på dette nettstedet. På vegne av operatøren av dette nettstedet kommer Google til å bruke denne informasjonen for å evaluere bruken av dette nettstedet, for å lage en rapport om nettstedaktivitetene og for å yte flere servicetjenester for operatøren av dette nettstedet når det gjelder bruken av både nettstedet og internett.

  IP-adressen som ble sendt fra nettleseren din i forbindelse med Google Analytics, blir ikke slått sammen med andre data fra Google. Brukerne kan unngå lagringen av informasjonskapsler ved å foreta tilsvarende innstillinger i nettleserens programvare. Dette tilbudet gjør brukerne imidlertid oppmerksom på at de i så fall må regne med å ikke kunne benytte samtlige funksjoner i hele sitt omfang på dette nettstedet. Brukerne kan dessuten unngå registreringen av data som er blitt generert av informasjonskapslene og som gjelder data basert på bruken av nettstedet (inkl. IP-adresse) til Google og behandlingen av disse data fra Google ved å laste ned og installere nettleser-plugin fra følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Som et alternativ til nettleser add-on eller i forbindelse med nettlesere på mobile enheter, klikk på denne lenken for å unngå fremtidig registrering av Google Analytics på dette nettstedet. I den forbindelse legges det en opt-out-informasjonskapsel i enheten din. Når du sletter informasjonskapselen, må du klikke på denne lenken på nytt.

 • Informasjonskapsler

  +

  Denne siden bruker til dels informasjonskapsler, såkalte «cookies». Disse informasjonskapslene er små tekstfiler som lagres lokalt i mellomlageret i din nettleser. Informasjonskapslene brukes til å gjenkjenne nettleseren slik at innhold stilles raskere og mer målrettet til disposisjon neste gang du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapslene som brukes av TiPTiG europe GmbH, inneholder ingen personopplysninger slik at brukernes privatsfære ivaretas. Det er selvsagt mulig å se på internettilbudet til TiPTiG europe GmbH uten informasjonskapsler. For å unngå lagring av informasjonskapsler, velg «Ikke godta informasjonskapsler» i nettleserinnstillingene. Dersom nettleseren ikke godtar informasjonskapsler, vil du muligens ikke være i stand til å bruke alle funksjoner i internettilbudet vårt.


 • Opphavsretten

  +

  Innhold og verk på dissene sidene som er opprettet av nettsideoperatørene, er beskyttet av Den tyske åndsverkloven. Det skal gis skriftlig samtykke av den respektive opphavsmannen når det gjelder mangfoldiggjøring, bearbeiding, distribusjon og enhver utnyttelse utenfor åndsverklovens grenser. Nedlasting og kopiering av denne siden er kun tillatt til privat bruk og ikke til kommersiell bruk. Hvis det ikke er operatøren som har opprettet innholdet i denne siden, skal det følges tredjemanns opphavsrett. Først og fremst skal innholdet fra tredjemann merkes. Skulle du likevel bli oppmerksom på en overtredelse av opphavsretten, ber vi om at du varsler om det. Hvis en overtredelse av loven skulle bli kjent, vil vi umiddelbart fjerne det respektive innholdet.

 • Ansvar for innholdet

  +

  Innholdet i våre sider ble nøye opprettet. Vi fraskriver oss imidlertid ethvert ansvar for at innholdet er korrekt, fullstendig og oppdatert. Som tilbyder av tjenester er vi i henhold til Den tyske telemedialoven (TMG) § 7 første ledd ansvarlige for egne innhold på denne siden i henhold til generell lovgivning. Som tilbyder av tjenester er vi i henhold til Den tyske telemedialoven (TMG) §§ 8 til 10 ikke forpliktet til å overvåke overført informasjon eller ekstern informasjon som er lagret, eller etterforske forhold som hentyder på handlinger som er i strid med loven. Plikten til å fjerne eller sperre bruken av informasjon i henhold til generell lovgivning forblir uberørt. Vi kan imidlertid ikke gjøres ansvarlige før vi er blitt kjent med et konkret lovbrudd. Hvis en tilsvarende overtredelse av loven skulle bli kjent, vil vi umiddelbart fjerne dette innholdet.

 • Lenkeansvar

  +

  Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne nettsider fra tredjeparter uten at vi kan påvirke innholdet på disse nettsidene. Av den grunn er det ikke mulig for oss å ta ansvar for dette eksterne innholdet. Det er alltid den enkelte tilbyderen eller operatøren av de sidene det lenkes til, som er ansvarlig for innholdet på disse sidene. Sidene det lenkes til, ble kontrollert med tanke på mulige lovbrudd på lenketidspunktet. Det ble ikke funnet innhold i strid med loven på lenketidspunktet. Det kan ikke forventes en permanent kontroll av innholdet i sidene det lenkes til uten at det foreligger konkrete holdepunkter for at loven ble brutt. Hvis det skulle bli kjent at loven ble brutt, vil vi umiddelbart fjerne de respektive lenkene.

TiPTiG europe GmbH

Zum Erlenbruch 7-9
15366 Neuenhagen - Germany

Tel.: +49 (0)3342-15 78 370
Fax: +49 (0)3342-15 78 371
info@tiptig-europe.eu
www.tiptig-europe.eu


USt.-IDNr.: DE 299963747

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Ralf Schmidt

Amtsgericht:
Frankfurt (Oder), HRB15367 FF

St.-Nr. 064/121/04704

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Ralf Schmidt (Anschrift wie oben)